ჰარი ტრუმანი

ჰარი ტრუმანი (1884 – 1972) – ამერიკის შეერთებული შტატების 33-ე პრეზიდენტი და მე-13-ე მასონი პრეზიდენტი.
მიღებული იყო Belon Lodge № 450-ში, მისურის შტატში 1909 წლის 9 თებერვალს.
ის გახლდათ ამ ლოჟის მეორე მცველი 1940-1941 წლებში.
ასრულებდა მისურის შტატის დიადი ოსტატის მოვალეობს (Grand Master of the Grand Lodge of the State of Missouri).
მას მიღებული ქონდა 33-ე გრადუსი ამერიკის პრეზიდენტად არჩევამდე.